O nás

Wald S s.r.o.

Společnost WALD S s.r.o. byla založena v únoru 2009 jednatelem a majitelem společnosti Zdeňkem Slámou. V roce 2014 vstoupila do společnosti Ing. Milena Lejznerová, která je rovněž jednatelem a společníkem firmy.

Firma WALD S s.r.o. má sídlo i provozovnu v Kadani.

Firma WALD S s.r.o. provádí :

– realizaci staveb

– výstavbu a opravy komunikací

– rekonstrukce objektů

– zemní práce

– pronájem a odvoz kontejnerů

Při realizaci těchto činností se firma zaměřuje jak na průmyslové podniky, tak na soukromé investory a obce.

Společnost WALD S s.r.o. zavedla a používá v oborech:

provádění pozemních a inženýrských staveb, jejich opravy,

rekonstrukce a demolice

výstavba a rekonstrukce vodohospodářských staveb

a/ systém managementu kvality

– ČSN EN ISO 9001:2016

b/ systém enviromentálního managementu

– ČSN EN ISO 14001:2016

c/ systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

– ČSN ISO 45001:2018