Kontakt

WALD S s.r.o.

Jungmanova 621, 432 01 Kadaň
IČ:  285 28 352
DIČ: CZ28528352
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 38354

Statutární orgán :

Zdeněk Sláma -jednatel společnosti
Telefon : +420 721 300 101
e-mail :  zdenek.slama@walds.cz

Statutární orgán :

Ing. Milena Lejznerová – jednatelka společnosti
Telefon : +420 602 416 869
e-mail : milena.lejznerova@walds.cz

web: www.walds.cz
e-mail: walds@walds.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň
č.ú.: 43-4000790207/0100